Tekoälystä selkokielellä

11.11.2023


Tekoälystä puhutaan kaikkialla. Keskusteluissa sekoittuvat niin pelkotilat kuin uskomattomien mahdollisuuksien näkökulmat. Mistä oikeasti on kysymys? Tätä on hyvä avata selkokielelle.

Teknologioista on povattu milloin minkäkin ihmeen tekijää - tekoälykin lienee hype? Vastaan siihen lopussa. Olen itse ollut teknologia-alalla lähes 30 vuotta. Siihen mahtuu monta merkittävää teknologiamurrosta PC:iden yleistymisestä, internetin tulosta, älypuhelimista ja sosiaalisen median murroksista alkaen. Viime vuodet on puhuttu digitalisaatiosta kuinka se muuttaa kaiken. Tämä on totta, mutta digihankkeiden toteuttamiseen on tarvittu aina teknologisia projekteja. Iso osa digitalisaatiohankkeista on "digitoinut" nykyisiä toimintatapoja verkkoon ja mobiiliin, joten aitoja uusia toimialainnovaatioita on syntynyt harvemmin, ainakin pienemmissä yrityksissä.

Nyt on tapahtunut valtava, ehkä jopa internetin tuloa suurempi teknologiamurros. Miksi sanon näin? Avaan sen muutaman näkökulman kautta.

Taustaa

Tekoäly ei ole uusi keksintö. Oma polkuni tekoälyyn alkaa 90 luvun lopulta digitaalisen signaalinkäsittelyn alueelta. Käytämme tekoälyä joka päivä kun käytämme navigaattoria, sosiaalista mediaa, puhelinta, otamme valokuvia tai vaikkapa ajamme autolla. Kun katsoo kehitystä kauempaa, niin tekoälylle on tähän asti ollut yhteistä se, että sen käyttö ja soveltaminen on vaatinut valtavia tuotekehitysponnisteluita. On tarvittu tehdä valtavasti töitä datan keräämiseksi, sen jalostamiseksi koneelle sopivaan muotoon, opettaa tekoälyä, ymmärtää matemaattisella tasolla tekoälyn algoritmeja ja koodata tämä toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämä on vaatinut aina valtavasti rahaa. Se on näin ollen ollut vain isojen yritysten "etuoikeus".

Murros

Yritys nimeltä OpenAI julkaisi vuoden 2022 lopulla ns. laajaan kielimalliin perustuvan tekoälyn nimeltä ChatGPT ja toi sen kaikkien saataville ilmaiseksi. Tämä laukaisi valtavan tekoälykehityksen maailmanlaajuisesti. Miksi?

ChatGPT muutti tekoälyn käytettävyyden ja soveltamisen ennennäkemättömällä tavalla. Siinä kaadettiin "internetillinen" tietoa ihmisille luontaiseen ns. kielimalliin ja valjastettiin tähän valtava laskentateho pilvestä. Syntyi tekoäly, joka tiivistetysti on seuraavanlainen:

  • Sitä ohjataan puhekielellä, kirjoittamalla, puhumalla tai antamalla sille dokumentteja, kuvamateriaalia tai mitä tahansa dataa. Se vastaa yhtälailla luonnollista kieltä käyttäen.

  • Siihen on opetettu valmiiksi valtavat määrät tietotaitoa lähes kaikilta elämän osa-alueilta, toimialoilta, tieteenhaaroista, maailmanhistoriasta ja niin edelleen.

  • Se kykenee yhdistelemään tätä kaikkea tietoa äärimmäisen luovasti - sekunneissa.

  • Sille voidaan antaa mitä tahansa omaa tietoa tai dataa ja se hallitsee sen käsittelyn ja yhdistelyn muuhun tietoon - sekunneissa.

  • Se tuottaa tekstin lisäksi erittäin luovasti mm. visuaalista materiaalia

  • Sen käyttöönotto ja käyttö ei vaadi tietoteknisiä taitoja saati koodausta (jota se kyllä itse osaa tehdä jo varsin kyvykkäästi niin pyydettäessä)


Ne jotka ovat käyttäneet esim. ChatGPTtä, tietävätkin tästä - ainakin jollakin tasolla. Monelle tämä on vielä pelottava musta aukko. Yhteistä näiden uusien ns. kielimalliin perustuvien tekoälyjen käytölle on, se että niille ei ole mitään absoluuttisia käyttöohjeita tai käytön rajoitteita JA että niistä saatava hyöty riippuu täysin käyttäjän kyvyistä ja luovuudesta ohjata tekoälyä. Samoin tekoälyn mahdolliset virheet tulee osata hallita. 

Kukaan meistä ei ole aiemmin keskustellut kenenkään kanssa jota voi pyytää tekemään lähes mitä tahansa antaen sillä mitä tahansa toimintaohjeita ja tietoja. Tässä onkin yksi uusi opeteltava osa-alue, ns. "promptaaminen" - taito keskustella tekoälyn kanssa ja saada se toimimaan juuri halutulla tavalla.

Vauhti

Alle vuosi ChatGPT ensimmäisen laajan julkaisun jälkeen, OpenAI kohahdutti jälleen uudella päivityksellä. Monien, valtavien parannusten seasta löytyi yksi ylitse muiden, joka jälleen muuttaa tapaamme lähestyä tekoälyä: Custom GPT:t. Eli nyt kuka tahansa voi tehdä oman versionsa ChatGPT:stä itselle, yrityksen omaan käyttöön tai asiakasrajapintaan. Se voidaan opettaa omilla tiedoilla ja ohjeilla toimimaan halutusti. Ja tämäkin ilman riviäkään koodausta (koodaamalla tähän aukeaa toki täysin uusia ulottuvuuksia). Omaa opetusmateriaalia uusin ChatGPT nielee jo 300 sivua per keskustelu..

ChatGPT on toki vain yksi tekoäly, joskin yksi kehittyneemmistä ja tällä hetkellä selkeä suunnannäyttäjä. On syntynyt valtavasti erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvia tekoälyjä. mm. kuvan, videon ja musiikin tekemiseen. Google on julkaissut oman yleisen Bard tekoälynsä. Myös Microsoft on julkaissut nyt marraskuussa Microsoft 365 Co-Pilot -tekoälyn, joka integroituu suoraan toimistotyökaluihin (Word, Excel, Teams, Outlook jne). Tässä joitain mainitakseni. Kehitysvauhti ei jää tähän, sillä tekoälyn kyvykkyyden kehitys nähdään etenevän lineaarisuuden sijaan eksponentiaalisesti. Tulemme siis näkemään valtavia uudistuksia jo lähitulevaisuudessa lukuisilta eri tekoälyä kehittäviltä yrityksiltä. Vuosi on tässä pitkä aika.

Vaikutus

Jos nyt työskentelee tehtävissä tai toimialalla, jossa käsitellään tietoa tai työnkuvaan kuuluu suunnittelua ja ajatustyötä tms, niin muutos tulee olemaan valtava. Vanhat työtavat alkavat näyttää murroksen myötä tehottomilta, tuotettu arvo ohuelta ja luovuuden määrä alkukantaiselta. Tätä tapahtuu huomaamatta, kun yritykset ja toimiala toisensa jälkeen ottavat tekoälyä osaksi organisaatioidensa toimintaa ja palveluita. Tähän signaaliin kannattaa herätä. On todennäköistä että vuosi 2024 on tätä murrosta voimakkaasti kiihdyttävä. Vauhti on nopea koska AI teknologiaa ei tarvitse rakentaa ohjelmistoteknisesti perustason asioissa juuri ollenkaan.

Johtaminen

Tekoälyyn liittyy myös valtavasti pelkoja. Mitä tapahtuu työpaikoille, yritykselle, toimialoille, miten minulle käy, mitä riskejä tässä on, miten käy ihmisyyden, särkyvätkö tärkeät eettiset rajat ja niin edelleen aina dystooppisiin maailmankuviin saakka. Näiden käsittely on äärimmäisen tärkeää niin yhteiskunnallisessa keskustelussa, lainsäädännön rakentamisessa kansainvälisesti kuin yksittäisten yrityksen organisaatioiden sisällä. Se on yksi johtamisen uusi haaste. 

Tekoäly onkin yrityksille ja organisaatioille valtava johtamiskysymys strategisen tason tarkastelusta aina operatiiviseen työskentelyyn: Mikä on meidän polkumme joka hyödyntää tämän valtavan potentiaalin joka tekee sen hallitusti, turvallisesti, riskit halliten ja ihmiset huomioiden?

Hype

Esitin alussa kysymyksen onko tekoäly jälleen uusi hype? Kun tarkastelemme vuoden aikaista kehitystä ja tekoälyn sovellettavuutta ja sen kyvykkyyttä jo nyt, voidaan sanoa että kyseessä on hypen sijaan aito paradigman muutos tavassamme tehdä töitä ja rakentaa liiketoimintaa. Siksi tähän on väistämättä otettava kantaa kaikissa yrityksissä. Toki tässäkin aiheessa on paljon vääränlaista hypekohinaa, kuten isoissa muutoksissa aina yleensä on.

Haltuunotto

Jos kaipaat tukea ja näkemystä tekoälyn soveltamiseen, löydät sitä täältä.

Terkuin, Kimmo