Johtajana tekoälyn aikakaudella -valmennus

Kaksi isoa murrosta ravistelee työelämää: Tekoälyn vyöryminen jokaisen ihmisen ja yrityksen supervoimaksi ja samaan aikaan nouseva, muutosta aikaan saava ja muutosta mahdollistava tietoinen ihmisten johtaminen. Molemmat muuttavat työnteon tapaa, tuottavuutta ja johtamista ennen näkemättömällä tavalla ja ne liittyvät oleellisesti toisiinsa. Oletko valveutunut? Entä valmistautunut? Tekoäly mullistaa tapamme tehdä töitä, luoda ja ratkaista asioita - mutta mikään työkalu ei toimi, ellei sitä käytä. 

Ja tähän tarvitaan ihmistä.

Valmennus tekoälyaikakauden 

johtajille ja esihenkilöille

Tekoäly on paljon enemmän kuin ohjelmistoja ja algoritmeja; se on paradigmamuutos, joka määrittelee uudelleen miten yritykset toimivat ja ihmiset työskentelevät. Tämän teknologian hallinta ja konkreettinen hyödyntäminen vaatii ymmärrystä siitä, miten se voi mullistaa liiketoimintaprosessit, asiakaskokemuksen ja työntekijöiden roolit. 

Tekoäly on rajattomien mahdollisuuksien alue, jossa ei ole valmiita polkuja tai käyttöohjeita. Se on useasti myös suuri tuntematon, jolloin siihen liittyy paljon uhkakuvia ja huolia. Epävarmuus ja hämmennys tekoälyteknologan edessä kumpuavat pelosta, joka pahimmillaan saa meidät lamaantumaan ja välttelemään sen käyttöönottoa. Teknologiasta ei kuitenkaan ole hyötyä ilman aitoa tahtoa ja halua sen käyttöön. Sivuunkaan ei kuitenkaan ole vara jäädä.

Enää et ole ajatustesi kanssa yksin. Rakensimme kurssin avaamaan tätä murrosta oivallusten kautta ja tukemaan sinua johtaessasi yritystäsi tekoälyteknologian mukanaan tuomassa murroksessa.


Mitä kurssin aikana tapahtuu? Mitä voit odottaa? 

Valmennuksen alussa selkokielinen ja innostavan konkreettinen tekoälyn teoria sekä valaisevat käytännön esimerkit teknologiasta luovuuden ja tuottavuuden yhdistämisessä sekä uudenlaisten palvelujen rakentamisessa antavat pohjan ymmärtää tekoälyä, sen käyttöä sekä auttaa hahmottamaan tekoälyn syvemmän olemuksen. 

Tämä taso poistaa monta kysymysmerkkiä ja pelkoa sekä avaa täysin uuden maailman ja kysymysten ja ajattelun tason liittyen isompaan paradigmamuutokseen, jota käsitellään valmennuksen seuraavassa vaiheessa. Lisäksi tämän tason jälkeen pystyt aloittamaan jo käytännön tekemistä ja ottamaan käyttöön muutamia yleisimpiä tekoälyratkaisuja. Tekemällä oppiminen kuuluu keskeisenä osana tekoälyaikakauteen siirtymisessä ja sen oivaltamisessa, joten valmennuksen aikana pääset konkreettisesti kokeilemaan itse ja yhdessä. Kokemuksen laajentama mieli kun ei enää koskaan palaa ennalleen.

Kun ymmärrät tekoälyä paremmin teoriassa ja käytännössä, kurssilla lähdetään seuraavaksi pohtimaan tekoälyn vaikutusta omaan yritykseen ja johtamiseen välittömällä sekä pidemmällä aikajänteellä. Miten se alkaa vaikuttaa yksilöön ja heidän tapaansa tehdä töitä, entä tiimeihin ja ryhmään, koko organisaatioon ja sen liiketoimintamalleihin, strategiaan ja erityisesti tämän kaiken tietoiseen johtamiseen. Pohdimme murrosta ja tämän nopean muutoksen johtamista johtajan itsensä sekä hänen ihmistensä kannalta: Mikä kaikki vaikuttaa siihen, ottavatko ihmiset uusia työkaluja käyttöön, miten he niitä hyödyntävät tai välttelevät? Kaikkea tätä peilataan koko ajan konkreettisesti omaan organisaatioosi. Tällä käsittelytasolla pääsemme oivaltamaan ja testaamaan täysin uusia ideoita, kysymyksiä ja huolia. Niiden kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin, sillä eri toimialoilta tulevien johtajien ja kanssavalmentautuvien ryhmä sekä kokeneet valmentajat yhdessä sujuvan teknologiaosaamisen kanssa löytävät vastauksen moneen kysymykseen ja moni huolikin saa jo vastauksen.

"Johtajan ymmärrys on tärkeää, mutta mitä on teknologia ilman sitä käyttävää ihmistä?"

Kuinka johdamme muutosta, kun pitäisi hallita täysin uudenlaista teknologiaa ja valjastaa sitä oikein ja oikeina annoksina oikeisiin paikkoihin organisaatiossamme? Miten otamme tätä teknogiaa haltuun, rakennamme kilpailuetua ja samalla huolehdimme taitavasti ihmisistä, heidän huolistaan ja peloistaan? Kuinka saamme teknologian mahdollistaman valtavan luovuuden kasvamaan organisaatiomme ja ihmisten arkeen? Miten hallita riskejä ja uskaltaa mennä samalla voimakkaasti eteenpäin? Nämä ja monet muut teknologian käyttämiseen liittyvät kysymykset saavat meidät porautumaan seuraavaan ajatukseen: Teknologiamurroksen johtaminen on ennen kaikkea ihmisten johtamista.

Tekoälyteknologian hyödyntämiseen liittyy oleellisesti sen tehokas käyttöönotto organisaatiossa. Teknologian ympärille ja sen käyttöön tiivistyy kuitenkin usein tunteita: innostusta, lamaannusta, ärsytystä, hämmennystä ja pelkoakin -sekä johtajan omia että ihmisillä organisaation eri tasoilla. 

Lisäksi sukupolvien väliset erot ja henkilökohtaisen asiaan vihkiytymisen aiheuttamat tasoerot aiheuttavat harmaita hiuksia monessa organisaatiiossa jo perusjärjestelmien käytössä - saati sitten niin uuden ja kuumottavan teknologian kuin tekoälyn osalta. Johtajan oma taso määrittää organisaation potentiaalin toteutumisen käytännössä aina. Valmennuksessa luomme katsauksen johtajan omaan ajatus- ja uskomusmaailmaan sekä siihen, miten se määrittää rajat uudistumiskyvylle, strategiselle ajattelulle että käytännön muutosjohtamiselle energeettisesti, mielellisesti sekä kehollisesti.

Vuosi 2024 on tekoälyn vyörymisen vuosi

Valmennus kestää kevätpuolella viisi lähipäivää (4h/päivä).  Kurssin päättymisen jälkeen järjestämme ryhmälle Teams- sessiot kahden kuukauden välein (Kesäkuu, Elokuu, Lokakuu, Joulukuu) vuoden 2024 loppuun saakka. Haluamme varmistaa valmennuksen oppien hyödyntämisen osallistujien arjessa ja työssä käytännössä. Sessioissa käydään läpi tekoälyn kehityksen etenemistä sekä jaetaan yhteisiä oppeja, kokemuksia sekä esiin nousseita kysymyksiä.


Valmennus ytimekkäästi: 

Sisällöt: Valmennuksessa käsitellään seuraavat teemat ja näkökulmat

1. Ymmärrys tekoälystä ja sen mahdollisuuksista yleisesti; oivallus siitä, mihin kaikkeen tekoäly konkreettisesti kykenee

2. Tekoälyteknologia nyt ja tulevaisuudessa; mahdollisuudet ja kehitystrendit

3. Tekoälyn hyödyntäminen, soveltaminen ja käyttö osallistujen omassa yrityksessä. 

4. Tekoälyn, sen sovellusten ja oman yrityksen asiakasrajapinta

5. Ikivanha käyttöliittymä kohtaa uusinta uutta teknologian kehitysrintamalla: Ihmisten johtaminen tekoälyn aikakaudella

6. Ihmisen tekemä tekoälyavusteinen työ: työnkuvat, roolit, tuotto- ja luovuusodotukset

7. Mitä tekoälyn käyttöönotto vaatii ihmisiltä, työn tekijöiltä? Kuinka johtaa yksittäistä ihmistä tässä muutoksessa?

8. Inhimillisyys käytön esteenä ja mahdollistajana; tunteet, uskomukset, pelot ja motivaatio

9. Tekoälyn käyttöön liittyvät eettiset kysymykset

10. Tekoälyn käyttöön liittyvät juridiset- ja tekijänoikeuskysymykset

11. Turvallisuus tekoälyn käytössä

12. Oman johtajapolun ja organisaation tulevaisuus konkretiassa: kuinka viedä opittu käytäntöön nyt ja jatkossa. 

Kukin kohta on avattu laajemmin alempana. 

Paikka ja aika: Valmennus pidetään Siilinjärvellä, Peltoniemi Wildhoodsin tiloissa osoitteessa Mustintie 80, 71800 Siilinjärvi. 

Valmennuksen lähipäivät pidetään: 6.2, 27.2, 19.3, 9.4, ja 23.4 (2024). Loppuvuoden teams -sessiot pidetään kesäkuussa, elokuussa, lokakuussa sekä joulukuussa lähempänä ilmoitettavina ajankohtina.

Kenelle: Yrityksen johto ja esihenkilöt.

Päivien aikataulu: Valmennuspäivät (5) ovat kestoltaan 4 h klo 12-16.00. Valmennuspäivissä on päivän mittaan on tarjolla kahvia ja teetä sekä pientä purtavaa. 

Hinta: 2700/hlö. Early Bird -hinnoittelu 2500€/hlö voimassa joulukuun -23 loppuun. Saman organisaation toinen jne osallistuja -10%. Hinnat alv 0%. 

HUOM: Oivalla ja Sovella Tekoälyä Käytännössä -kurssin käyneille 700 euron (kurssin hinta) alennus.

Ryhmäkoko: Ryhmään otetaan maksimissaan 12 osallistujaa. 

Optio: Osallistujalle optio henkilökohtaiseen sparraukseen tai business coachingiin 250€/kerta (n. 1,5-2h) valitsemansa valmentajan kanssa. 

Valmentajina kurssilla toimivat Kimmo Vainikainen sekä Suvi KohisevankoskiKimmo on pitkän linjan teknologiakehittäjä sekä ammattijohtaja joka seuraa, tutkii ja soveltaa tekoälyä yritysten menestyksen rakentamiseksi. Suvilla on pitkä kokemus johtamisesta ja sen kehittämisestä sekä ihmisten luontaisten voimavarojen löytämisestä coachingin avulla. 

Lukuvinkki: 

Jos haluat lukea tekoälystä selkokielellä, löydät sitä helposti tästä

Jos kaipaat tukea ja näkemystä tekoälyn soveltamiseen, löydät sitä täältä.  

Haluatko oppia soveltamaan tekoälyä käytännössä, katso siitä täältä.

Mistä tiedän, kannattaako minun tulla tähän valmennukseen -tai voinko edes tulla? Mitä pitää tietää etukäteen?

Pohdituttaako osallistuminen? Kokosimme tähän vielä tiiviisti valmennuksessa käsiteltävät aiheet ja näkökulmat vastauksena keskusteluissa esiintulleisiin kysymyksiin. 

Valmennus on suunnattu yrittäjille, johtajille ja esimiehille -muita esitietovaatimuksia sinänsä ei ole. Jos olet havainnut tarpeen kasvattaa tekoälyosaamistasi ja olet siihen halukas (tai sinun on pieni pakko 😉 ), voit osallistua tähän valmennukseen. Lupaamme, että saat täältä tarvittavan osaamisen selkokielellä -ykköstä ja nollaa ei tarvitse osata! 

Valmennuksessa pureudutaan käytännön tason kysymyksiin ja haetaan työkaluja näiden ratkaisemiseen ja valintojen tekemiseen yrityksissä. Koulutus antaa vahvoja työkaluja ja ennenkaikkea hallinnantunnetta. Kurssin jälkeen sinulla on vahvat eväät edetä tekoälyn johtamisessa ja kykenet omaksumaan siihen liittyvää tietoa ja seuraamaan sen kehitystä. Osaat myös tunnistaa ne kriittiset kapeikot, jossa tarvitset apua ja osaamista jotta eteneminen ja polun rakentaminen onnistuu. Kurssilla opittujen asioiden mukaanotto arjen johtamiseen on tärkeää tehdä nyt koska muutos ei tapahdu yhdessä yössä. Siihen kurssi antaa hyvät eväät.

Tässä vielä ylempänä mainitut valmennuksessa käsiteltävät teemat ja näkökulmat avattuna: 


 1. Ensin pitää ymmärtää mihin tekoäly kykenee konkreettisesti. Tässä näkökulmassa painotetaan osaamisen kehittymistä ja osallistujan omia oivalluksia siitä, mitä kaikkea koko teknologiamurros tarkoittaa ja mahdollistaa. Tämä oivallus auttaa näkemään potentiaalin monessa erilaisessa tilanteessa, toimialariippumattomasti. Koska ei ole oleellista käydä läpi kaikkia mahdollisia skenaarioita, jokaisen olisi tärkeää opetella perusteet ja nähdä oikeiden ja konkreettisten käyttötapausten kautta oivaltaen samalla miksi tekoäly toimii kulloisessakin tilanteessa niinkuin se toimii. Tämä näkökulma kulkee punaisena lankana koko valmennuksen läpi.
 2. Kun perusteet opetellaan oivallusten kautta, se avaa näkemään maailman uusin silmin sekä tässä hetkessä että ymmärtämään myös tulevaisuuden kehitystrendejä: miten muutos tulevaisuudessa kiihtyy ja mihin se konkreettisesti alkaa vaikuttamaan alati kiihtyvällä nopeudella.
 3. Mihin tekoälyä olisi luontevaa käyttää meidän yrityksessä, mistä löytyy ilmeinen hyöty ja kilpailuetu ja kuinka huolehdin kilpailukyvystä? Tätä tarkastellaan läpileikkaavasti koskien kaikkea toimintaa ihan ylimmästä strategiasta yrityksen kaikkiin toimintoihin ja käytännön operatiivisiin tehtäviin, sekä tuotteisiin ja palveluihin saakka. Kuinka tätä tarkastelua tulisi tehdä käytännössä jotta osattaisiin huomioida oma kyvykkyytemme muutokseen, erottaa elintärkeät asiat tärkeistä ja katsoa muutoksen aikajännettä?
 4. Miten tämä tarkoittaa tavassamme palvella asiakkaita: Miten tarkastella muutosta ulkoapäin, mitä tekoälyn mukaantulo muuttaa toimintaympäristöä ja mitä mahdollisuuksia ja vaatimuksia se luo tavassamme palvella asiakkaitamme nyt ja jatkossa.
 5. Tästä päästään johtamiskysymyksiin. Siihen liittyy monta hallittavaa osa-aluetta aina ihmismielestä ja käyttäytymisen muodostumisesta toimintaan kykenemiseen, turvalliseen murrokseen ja muutosjohtamiseen käytännössä. Käsittelemme asiaa valmennuksessa työn murroksen, tietoisen ihmistenjohtamisen sekä erityisesti seuraavien näkökulmien kautta:
 6. Miten tämä murros vaikuttaa ihmisten työnkuviin? Kun apuna on tekoäly, mihin kaikkeen eri osaajien kyvyt laajenevat -tai tulisi laajeta? Tällä on iso vaikutus siihen, mitä töitä kukin tekee ja miten roolit muotoutuvat uudelleen organisaatiossa, mikä on eri työnkuvien ja tekijöiden uusi odotusarvo: mitä esimerkiksi ostetaan jatkossa ulkoa ja mitä voidaankin tehdä jatkossa tehokkaasti itse? Millainen on uusi normi ihmisten tuottavuudessa, tuottavuusodotuksessa ja osaamisessa kun rinnalla on tekoäly?
 7. Mitä tekoälyn käyttöönotto vaatii ihmisiltä? Kuinka yksittäistä työnkuvan muutosta ja ennenkaikkea ihmistä työn keskiössä tulisi johtaa? Mitä osaavampi ihminen on nyt, sitä vahvemmin tekoäly voi nostaa ihmisen kyvykkyyksiä uudelle tasolle. Tämä vaatii tekoälyn käytön osaamista, mutta tekoälyä käyttävät ihmiset: ihminen kaipaa yhä -tai entistä enemmän! -ihmistä ja ryhmää, johon kuulua. Kaikki tämä vaikuttaa ihmisten ja tiimien johtamisen osaamiseen sekä strategisella (esim. rakenteet), operatiivisella (tavat) että henkilökohtaisella (vuorovaikutus, valmentava ote jne) tasolla. 
 8. Pelot, tunteet ja uskomukset käytön esteenä tai mahdollistajana: bio- ja fysiologian vastaanpanematon voima johtamisessa.  Tekoälyyn liittyy valtavasti epätietoisuutta, pelkoja ja hämmennystä organisaation kaikilla tasoilla, sekä tunnistettuja että tiedostamattomia. Oma osaamattomuus tekoälyn hyödyntämisessä, tarpeettomaksi tuleminen, työpaikan menetys, yrityksen ja toimialan tulevaisuus, laajempi huoli tulevaisuudesta... Pohditaan yhdessä, mitä kaikkia pelkoja voi olla ja ennen kaikkea kuinka niitä voidaan tunnistaa ja miten niitä tulisi käsitellä. 
 9. Lisäksi johtajan olisi hyvä olla perillä muutamasta hyvin konkreettisesta näkökulmasta: Ensimmäisenä eettisyys: Tekoälyyn liittyy myös eettisiä kysymyksiä. Mitä eettisiä näkökulmia on, mitkä ovat meidän eettisiä valintojamme ja miten näitä eettisiä asioita tulisi käsitellä ja viestiä organisaation sisällä. Entä asiakasrajapinnassa?
 10. Juridiset näkökulmat: Tekoäly tuottaa valtavasti aineistoa ja sitä koulutetaan omalla aineistolla. Miten tekijänoikeuskysymykset ja IPR menevät, mitä minun tulisi tietää ja huomioida? Millaisia linjanvetoja kannattaa omassa organisaatiossa tehdä?
 11. Turvallisuus: Mitä täytyy huomioida tekoälyn käyttöönotossa ja käytössä tietoturvan sekä tiedon oikeellisuuden hallinnan kannalta. Kuinka huomioin nämä näkökulmat.
 12. Viimeisenä vaan ei todellakaan vähäisempänä: Kuinka hyödyntää tätä kaikkea käytännössä, jottei valmennuksen anti jää vain omaan pöytälaatikkoon hyviksi aikomuksiksi? Käytännössä siis tunnistetaan, miten jokaisen tätä kaikkea pitäisi johtaa kohti konkretiaa? Miten rakentaa johtamista ja tekemisten polku, joka on turvallinen ja etenee yrityksen ja tekoälykehityksen kannalta oikea-aikaisesti, ja jossa turvataan kilpailukyky, osataan tunnistaa uusi kilpailuetu ja hallitaan riskit. Kuinka saavutetaan hallinnantunne tähän moniulotteiseen murrokseen?

Jees, selvä peli!