Rakenna elämää ja liiketoimintaa, jota todella haluat!


Mitä tahansa elämässä tai yrityksissä tehdään, tapahtuu tai kehitetään, on sen takana ja keskiössä aina ihminen. Tästä voi vetää johtopäätöksen: jollet johtajana syvästi ymmärrä ihmistä, olet hukassa.

Lisäksi johtaminen on aina ensin itsensä johtamista, ja vasta sitten muiden.Ja itsensä johtaminen on aina kokonaisvaltaista, työn rajat ja statuksen ylittävää, itsetuntemuksesta ammentavaa -ja suurelta osin tietoisen mielen tuolla puolen.

Todellinen kilpailuetu ja kyky tehdä unelmista totta elämässä ja työssä löytyy rohkeudesta ajatella toisin, kuin tänään. Tehdä sitä unelmaa todeksi, niin yksilönä tai yrityksenä. Se vaatii onnistuakseen usein jotain paljon syvällisempää, kuin pelkän tietoisen suorituspäätöksen.

Olet saapunut juuri oikeaan paikkaan!

Ajankohtaista juuri nyt!

Heittämällä paras johtamisvalmennus ikinä.

Vaikuttava, kokemuksellinen, syvälle menevä, tarjoaa konkreettisia työkaluja, valtava itsetuntemusmatkan aloitus, jään niin kaipaamaan kuukausittaisia valmennuspäiviä... mm näin osallistujat ovat kuvanneet valmennusta. Tuletko mukaan?

 Valmentavan ihmisjohtajan ja Työyhteisöcoachin Huippuvalmennus -syksyn -24 ryhmä -ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ NYT! 

Valitse oma väyläsi

Henkilökohtaisessa coachingissa sukellamme kokonaisvaltaisesti syvälle johtajan itsetuntemuksen ja tavoitekentän maailmaan.

Valmennuksissa vaikutetaan organisaatiotason muutokseen ihmisten johtamista kehittämällä, ryhmävalmennuksissa ja yrityskohtaisesti.

Rakennamme tekoälyn hallintaa ja soveltamista yrityskohtaisesti, keskiössä data sekä muutoksen johtaminen.

Tietoinen ihmisten johtaminen 

Muutokset ravistelevat työelämää ennennäkemättömällä tavalla. Vanhat, tai ehkä myös nykyiset, tavat tehdä työtä, hankkia tietoa ja luoda uutta muuttuvat, jopa murtuvat. 

Työn murros, valtava (työ)uupumusaalto ja tietoisuuden kasvaminen ihmisten johtamisesta haastavat organisaatioita ja johtajia kasvamaan. Uusia sukupolvia ei enää johdetakaan vanhoin opein -eikä taideta kovin hyvällä menestyksellä soveltaa niitä enää näihin nykyisiinkään´. Ihmiset ovat kyllästyneet vanhaan tapaan juosta oravanpyörässä, tehdä töitä ja tulla johdetuksi ulkoa päin.

Samaan aikaan ihmiskunnan tavoite energian säästämisestä ja tehostamisesta, eli kaiken automaatiosta on noussut seuraavalle, ajattelun tasolle: tekoäly ja sen eri sovellukset syöksyvät jokaisen työkaveriksi HR:n rekryprosessin ohi. Työn tuottavuudelle asetetaan parhaillaan aivan uusia tasoja, joten näiltä kärryiltä ei oikein auta jäädä poiskaan. 

Asia ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen. Tekoälystä on puhuttu vuosia ja kohistu jo hyvä tovi. Viimeisen puolen vuoden aikana teknologiakehitys on kuitenkin ollut niin nopeaa, että valistuneemmankin pitää jo pitää hatustaan kiinni. Ei-nörttien osalta tilanne alkaa eskaloitua pian hiuksien harmaantumiseen ja tukan repimiseen päästä. 

Haasteen tuo se, että emme tällä hetkellä vielä yksiselitteisesti tiedä, millaiseen murrokseen johtavaa aikakautta parhaillaan elämme. Olemme näet ihmisiä. Uusi tuntematon pelottaa, ja stressitilassa emme yksinkertaisesti jaksa tai kykene oppimaan tehokkaasti, suhtautumaan kiinnostuneesti, kokeilemaan ja integroimaan. Kehittämään, kehittymään. Ihmisten mukaan saaminen on kuitenkin ensiarvoista, sillä teknologiaa käyttävät ihmiset

Siinä missä yritysten on muututtava ja kehityttävä, onkin johtamisen -ja johtajan- muututtava ja kehityttävä ensin. Teknologia ei siis ole itseisarvo, vaan tässä kohtaa pelataan ennen kaikkea muutoskyvykkyyden korttia.

Me astumme kuvaan tässä kohtaa. 

Kulttuuri ja systeemit eivät nimittäin vain tapahdu ihmisille. Ne tapahtuvat ihmisten kautta. Yrityksissä ja niiden ihmisissä piilee suuri voima ja mahdollisuus: jokainen on aktiivinen toimija. Me jokainen pystymme muuttamaan itseämme, oppimaan uutta. Me pystymme muuttamaan kulttuuria, ottamaan käyttöön uusia työkaluja. Luomaan uutta ennennäkemättömällä tavalla. Me pystymme muuttamaan maailmaa -ensin omaamme, ja seuraavaksi muiden. Meidän maailmaamme.

Elämähän ei varsinaisesti odottele, eikä lykkäily varsinaisesti nopeuta prosessia... joten eiköhän aloiteta tänään: 

OLETKO VALMIS?