Virtaavaa ja menestyksekästä liiketoimintaa

Kohisevankoski Oy

Maailma muuttuu, joten yritysten on kehityttävä, muututtava, luotava uutta. 

Tällä hetkellä uuden luomisen mahdollisuudet ovat ennen näkemättömät ja työkalut kaikkien saatavilla. 

Mutta yritys muuttuu vain, jos sen johtaminen kehittyy.

 Ja johtaminen kehittyy vain, jos johtaja itse kasvaa kokonaisvaltaisesti ihmisenä. 

Sinä olet tulevaisuus. Mutta millainen?

Tällä hetkellä probleema on tämä…

Työelämässä on tällä hetkellä meneillään kaksi suurta muutosta: 

tietoinen ihmisten johtaminen sekä tekoälyn vyöryminen jokaisen työkaveriksi. 

Molemmat muutokset ravistelevat työelämää ennennäkemättömällä tavalla. Vanhat, tai ehkä myös nykyiset, tavat tehdä työtä, hankkia tietoa ja luoda uutta muuttuvat, jopa murtuvat. Tekoäly ja sen eri sovellukset syöksyvät jokaisen työkaveriksi HR:n rekryprosessin ohi. Takki auki ja henkseleitä paukutellen sisään! Näiltä kärryiltä ei oikein auta jäädä poiskaan, joten kiinnostus, ymmärrys ja osaaminen ovat nyt valttia. 

Asia ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen. Tekoälystä on puhuttu vuosia ja kohistu jo hyvä tovi. Viimeisen puolen vuoden aikana teknologiakehitys on kuitenkin ollut niin nopeaa, että valistuneemmankin pitää jo pitää hatustaan kiinni. Ei-nörttien osalta tilanne alkaa eskaloitua pian hiuksien harmaantumiseen ja tukan repimiseen päästä. 

Olemme näet ihmisiä. Uusi tuntematon pelottaa, ja stressitilassa emme yksinkertaisesti jaksa tai kykene oppimaan tehokkaasti, suhtautumaan kiinnostuneesti, kokeilemaan ja integroimaan. Kehittämään, kehittymään. Ihmisten mukaan saaminen on kuitenkin ensiarvoista, sillä teknologiaa käyttävät ihmiset

Teknologiajohtaminenkin on ihmisten johtamista. 

Samaan aikaan työn murros, valtava uupumusaalto ja tietoisuuden kasvaminen ihmisten johtamisesta haastavat organisaatioita ja johtajia kasvamaan. Uusia sukupolvia ei enää johdetakaan vanhoin opein -eikä taideta kovin hyvällä menestyksellä soveltaa niitä enää näihin nykyisiinkään´. Ihmiset ovat kyllästyneet vanhaan tapaan juosta oravan pyörässä, tehdä töitä ja tulla johdetuksi ulkoa päin.

Siinä missä yritysten on muututtava ja kehityttävä, onkin johtamisen -ja johtajan- muututtava ja kehityttävä ensin.  

Me astumme kuvaan tässä kohtaa. 

Kulttuuri ja systeemit eivät nimittäin vain tapahdu ihmisille. Ne tapahtuvat ihmisten kautta. Yrityksissä ja niiden ihmisissä piilee suuri voima ja mahdollisuus: jokainen on aktiivinen toimija. Me jokainen pystymme muuttamaan itseämme, oppimaan uutta. Me pystymme muuttamaan kulttuuria, ottamaan käyttöön uusia työkaluja. Luomaan uutta ennennäkemättömällä tavalla. Me pystymme muuttamaan maailmaa 

-ensin omaamme, ja seuraavaksi muiden. Meidän maailmaamme.


Elämähän ei varsinaisesti odottele, eikä lykkäily varsinaisesti nopeuta prosessia... joten eiköhän aloiteta tänään: 

Muutoksen kanavat

 Työskentelemme yritysten ja ihmisten kanssa, jotka haluavat muuttaa maailmaa -ja ovat valmiita haastamaan ja kehittämään itseään niin tehdäkseen. Me vaikutamme työelämään kolmea kanavaa pitkin: Henkilökohtaisen coachingin kautta, Ihmisten johtamisen ja työelämän murrokseen sekä tekoäly-ymmärrykseen liittyvien valmennusten kautta sekä tekoälyn konkreettiseen käyttöönottoon liittyen projektien kautta. 

Oletko valmis?