"To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all."

Uusikuu - valmennus uupumuksen kanssa kamppaileville avainhenkilöille

Kevät - syksy 2023 -Siilinjärvi, Peltoniemi Wildhoodsin hevostila - ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ

Otetaan alkuun ihan pieni rasti ruutuun -tehtävä: Tunnistatko itsessäsi kaikkia tai ehkä jotakin näistä oireista?

 • Koet olevasi tahmea, väsynyt, saamaton.
 • Tuntuu, että pyörität päivästä toiseen samaa rutiinia, selviytymistaistelua.
 • Ajatukset pyörivät samaa rataa: ei minulla ole vaihtoehtoja. Pitää vaan jaksaa. "Jos jaksan kesään asti, niin sitten saa vähän levätä." 
 • Tunteet heittelevät suuntaan jos toiseenkin -tai sitten mikään ei enää tunnu miltään. 
 • Yöt ovat aina arvoitus; miten tänä yönä mahtaa nukuttaa?
 • Keho on alkanut jo kertoa, ettei kaikki ole hyvin; on usein vähintään pikkuflunssaa, vatsan toiminta on vähän niin ja näin. Iho oireilee.

Saatat olla uupunut -tai ainakin hyvää vauhtia ajautumassa siihen suuntaan. Uupumus on katala kaveri: useimmille jossain elämän vaiheessa tuttu, ja tuttuudessa pahimmoilleen turvallinen. Se on syy ja seuraus monelle asialle elämässäsi. Uupumus harvoin johtuu pelkästä työn määrästä eikä se synny hetkessä tai parissa. Useinmiten siihen kuitenkin liittyy oireiden takaa löytyviä kehoon painettuja, vuosien mittaan kertyneitä taakkoja: tunteita, sanomattomia sanoja, itsen kuuntelemattomuuttaa, liian monta kertaa itselle vakuuteltu "ei ole muuta vaihtoehtoa", oman minän katoamista ja elämän kokemista merkityksettömäksi.

Stressi toki on luonnollinen osa elämää ja lyhytkestoisena se auttaa meitä selviytymään ja parantamaan suorituskykyä. Pitkäkestoinen stressi puolestaan on monella tavalla haitallista sekä yksilölle että työyhteisölle. Kokemuksena stressi aiheuttaa turvattomuutta ja on jotain, johon tavanomaiset toimintatavat ja selviytymiskeinot eivät ole riittäviä. Työhyvinvoinnin ja työkyvyn edellytys on riittävä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky.

Pitkittynyt stressi voi tuntua ärtymyksenä, vaikeutena tehdä päätöksiä, muistin pätkimisenä tai mielenkiinnon ja innostuksen puutteena. Se ilmenee monenlaisina kehollisina oireina kuten päänsärkynä, vatsavaivoina, huimauksena, sydänoireina ja selkäkipuina. Stressaantuneella työntekijällä on haasteita luottaa muihin ihmisiin sekä sitoutua työhönsä ja ottaa vastuuta kuten aikaisemmin. Työyhteisössä stressi saattaa näkyä ryhmädynamiikassa, asiakassuhteissa ja työn arvostuksessa.

" Ennen kuin yrität parantaa jonkun, kysy haluaako hän luopua siitä, mikä hänet tekee sairaaksi." -Hippokrates


Kroonisesti jaksamisen kanssa kamppailevalle stressin ja uupumisen oireet ovat saattaneet muodostua normiksi, normaaliksi tilaksi olla ja elää. Elämässä ei kuitenkaan olla vain selviytymässä ja rämpimässä päivästä toiseen. Olemme täällä oppimassa, elämässä, tuomassa oman ainutlaatuisen itsemme läheistemme ja maailman palvelukseen. Voisimme ajatella, että ainakin olisi hyvä jaksaa olla läsnä ja toiminnallinen itselleen ja läheisimmilleen. Tehdä merkityksellistä työtä yhteisönsä hyväksi. 

Miksi tämä sitten on niin vaikeaa? Miksi olemme ajautuneet niin kauas omasta hyvinvoinnistamme? Siitä, mikä ja kuka on "minä" ja "me". Miksi emme toimi niinkuin tietäisimme olevan meille hyväksi?

Haaste on tällä hetkellä tämä:

Suurin osa siitä, mitä sanomme tai ajattelemme ja siten kuinka toimimme työssä ja elämässä on tämänhetkisen kulttuurimme sanelemaa; olosuhteiden, ympäröivän yhteisön tai tilanteiden triggeröimää. 

Tehokkaan tekemisen kulttuuria on kehitetty eteenpäin niin kauan, että jokainen työelämässä mukana oleva on varmasti saanut maistaa siitä osansa. Arvostus, palkitseminen, uralla eteneminen ja tietty elämäntyyli vaativat tai ovat vaatineet tiettyjä asioita, joita sitten olemme elämässämme toteuttaneet -koskaan ehkä pysähtymättä todella miettimään, mitä itse oikein elämältä haluan tai mikä todella on itselle ja maailmalle merkityksellistä. 

Eli toisin sanoin: asiaan tai yhteisöön liittyvät tavat ja kulttuuri välittyvät kauttamme ja vahvistavat sitä jatkuvasti. Maailmassa, jossa "kiireestä" on tullut statussymboli ja jossa olet tehnyt tarpeeksi vasta sitten, kun sinulla on diagnoosi burn outista tai sen esiasteista, vaatii valtavan paljon rohkeutta ajatella ja toimia toisin. Haluta vähemmän ja laadukkaampaa. Haluta saada aikaan merkityksellisiä asioita. Haluta voida syvästi paremmin. 

Mutta kulttuuri ja systeemit eivät vain tapahdu meille. Ne tapahtuvat meidän kauttamme. Ja tässä piilee suuri voima ja mahdollisuus: jokainen meistä on aktiivinen toimija niin omassa elämässään kuin yhteisönsä osanakin. Me pystymme muuttamaan itseämme. Me pystymme muuttamaan kulttuuria. Me pystymme muuttamaan maailmaa -ensin omaamme, ja seuraavaksi muiden. Meidän maailmaamme.


Sen sijaan, että antaisimme nykyisten olosuhteiden, tilanteiden ja kulttuurin määrittää meitä ja lopputuloksia, voimme opetella katkaisemaan mielemme valmiita käsikirjoituksia ja rakentamaan tietoisesti valitsemaamme kulttuuria. Lähtien itsestämme. Vasta kun itse saamme maistiaisen paremminvoinnista, voimme aidosti lähteä kehittämään sitä ympärillemme kotona, työyhteisössä ja laajemmin.

"Kokemuksen laajentama mieli ei enää koskaan palaa ennalleen." Ja kun ajattelet toisin, toimit toisin. Ja kun toimit toisin, lopputulos -eli elämän tai työn ilmentymä -alkaa taatusti muuttua.

Vastaus muutokseen tai pelastus tilanteeseen ei tule ulkopuolelta, sillä kaikkein tehokkain muutoksen työkalu, jonka tulet koskaan saamaan, olet sinä itse. Sinä ja lopulta sinun esimerkkisi muille.

Opi siis pitämään itsestäsi parempaa huolta. 

"Tämä mitä nämä naiset tekevät, on täyttä timanttia. " -osallistuja, hevosavusteinen coaching

Mitä Uusikuu-valmennus pitää sisällään?

Uusikuu- valmennus on suunnattu kroonistuneen stressin ja uupumuksen eri asteiden kanssa kamppaileville yrittäjille,  yrityksen johtajille, esimiehille sekä avainhenkilöille. Valmennuksessa emme anna valmiita vastauksia ja ohjeita, vaan työskentelemme voimavara- ja ratkaisukeskeisen valmennuksen keinoin niin, että opit aidosti kuuntelemaan ja kohtaamaan itsesi, kantamaan vastuun tilanteestasi ja löytämään vastaukset tilanteen muuttamiseksi sisältäsi. Tavoitteena on sekä paremminvointisi, myös edellytykset toimia jatkossa työelämässä kestävällä ja merkityksellisellä tavalla.  Tavoitteena tässä valmennuksessa on nimenomaan yksilön paremminvointi, ja avainasemassa toimivan henkilön hyvinvointi heijastuu organisaatiossa kaikkeen. 

Valmentajilla on syvällinen vuosien kokemus coachingista, elämänmuutosprojekteista, terapiatyöstä sekä sairaan- ja terveydenhuollon eri näkökulmista pitkittyneen stressin hoidossa.  Käytännössä jokainen valmennuspäivä sisältää tietyn aiheen tai teeman tiedollista sekä kehollista käsittelyä, sekä hevosavusteisia harjoituksia. Kehollisuus TRE-metodin kautta, hevosavusteisuus sekä Green care ja luonnon tutkitusti hyvää tekevät vaikutukset kulkevat punaisena lankana läpi koko valmennuksen. Kaikilla valmentajilla on vankka kokemus green care- menetelmistä sekä hevosavusteisuudesta hoito-, terapia- ja valmennustyössä. Kokemuksellinen valmennus on rakennettu vankan tutkimustiedon ja piinkovan osaamisen pohjalle. 

 Pidätämme oikeuden tylsyyden ja perinteisten menetelmien poistamiseen; myös tiedolliset osiot voidaan käsitellä sen seitsemällä eri tavalla. Näin koko valmennus rikkoo kaavoja, auttaa luomaan uusia uria ajattelulle, altistaa kokemuksille ja oivalluksille, jotka muuttavat sitä, miten maailman näemme ja koemme. 

Tavoite: Valmennus antaa vaikuttavia oppeja ja kokemuksia paremminvoinnista sekä kehonmielen että konkretian tasoilla. Valmennuksen  jälkeen olet saanut konkreettisia työkaluja, joilla pitää parempaa huolta itsestäsi ja palautumisestasi sekä toimia kestävällä tavalla työelämässä. Olet saanut kokemuksia ja elämyksiä, joiden avulla ymmärrät paremmin itseäsi ja muita. Olet oppinut, etteivät kaikki uskomuksesi ole totta -ja miten sen sijaan ajatella paremmin. 

Seuraavan valmennuksen aikataulu: 13.4., 4.5., 25.5., 15.6., 17.8., 1.9., 21.9. ja 5.10. 

Sisältö: Valmennuksen punaisena lankana kulkevat kehollisuus stressinpurkuun kehitetyn TRE-metodin kautta, sekä hevosavusteisuus ja green care, eli luonnon parantava voima. Kussakin valmennuspäivässä käsittelemme tiettyä voimavarakeskeisyyteen, paremminvointiin sekä elinvoimaan liittyvää teemaa sekä mielen että kokemuksen tasolla. Kaikkea kehoon vuosien varrella tallentunutta ei kuitenkaan voi eikä tarvitse sanoittaa: opit tehokkaan ja lempeän, luonnollisen kehon stressiä purkavan TRE-metodin, jota voit pitää mukanasi loppuelämäsi ajan. 

Valmennuspäivien teemat ovat: 

 • 13.4.23 Elämän oppiläksyt: Tunnista ja tunnusta oma nykytilanne ja millaista tarinaa elämästäsi kerrot. Tietty tilanne elämässä toistuu, kunnes läksy on opittu. 

 • 4.5.23 Piirrä kehosi ja mielesi näkyviin: Kehontuntemus, Omat rajat ja omat voimavarat

 • 25.5.23 Uskalla istuttaa siemeniä: Unelmat, tarkoituksellisuus ja oma arvontunto; kuinka kohti uutta?

 • 15.6.23 Puhutsä mulle? Sisäinen puhe ja tarinointi, tunteet ja tunnetyöskentely 

 • 17.8.23 Kastele maata, jossa kasvat: uni, ravinto, liike ja virtaavuus, seura 

 • 1.9.23 Kasvata vahvat juuret: Omat arvot ja merkityksellisyys elämässä 

 • 21.9.23 Huumori on vakava asia: Ilo ja Leikkisyys työssä ja elämässä 

 • 5.10.23 Tartu ohjaksiin: Itsensä johtaminen ja oman ajan hallinta 

Jokaisessa valmennuspäivässä toimimme sekä tiedon tasolla että hevosten kanssa päivän teemaa tutkien ja harjoitellen. Hevoset tuovat oppeihin energiaa, läsnäolon taitoa sekä tehostavat prosessia. 

Haluan jakaa oman kokemukseni Suvin vetämästä hevosavusteisesta coachingista. Minulla oli ennakkoluuloja hevosten kanssa työskentelystä ja siitä, miten hevoset osaavat opettaa. Ensimmäisellä käynnillä karisi kaikki ennakkoluulon rippeetkin, nimittäin Pihkan kanssa työskentely oli uskomattoman helppoa ja ihanaa. -asiakaskokemus hevosavusteisesta coachingista, kevät -23-

Kenelle valmennus soveltuu: Uupumuksen eri tasojen tai kroonistuneen stressin kanssa kamppailevat yrittäjät, johtajat, esimiehet tai avainhenkilöt, jotka haluavat oppia voimaan paremmin ja työskentelemään kestävästi myös pitkässä juoksussa. 

Valmentajat: Suvi Kohisevankoski on ympäristötekniikan ja teknologiayrittäjyyden DI; hän on kokenut johtamisen valmentaja ja coach, liiketoiminnan kehittäjä sekä business coach, sekä tutkinut osallistavan johtamisen arvontuotantoa väitöstutkimuksessaan. Hän on sparrannut ihmisiä kohti omannäköisempää elämää jo yli kymmenen vuoden ajan.  Lisää Suvin osaamisesta voit lukea mm. täältä ja täältä

Lotta Maaranen on TRE-ohjaaja,  ratsastusterapeutti sekä neuropsykiatrinen valmentaja. Lotan työssä yhdistyvät kehollisuus ja kehonviestit ymmärrykseen aivojen ja mielen toiminnasta ja hänellä on vankka kokemus ratsastusterapiasta, neuropsykiatrisesta valmennuksesta sekä mielenterveystyöstä. Lotasta voit lukea täältä.

Iira Tiitta on hyvin- ja paremminvointiin perehtynyt sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja ympäristötunteita tutkiva väitöskirjatutkija. Iira on perehtynyt monipuolisesti green care- menetelmiin ihmisen hyvinvoinnin tukena. Iirasta voit lukea lisää tästä. 

Sijainti:Valmennus järjestetään Peltoniemen maatilalla Siilinjärvellä. Osoite on Mustintie 80, 71800 Siilinjärvi. 

Hinta: 2100€ (alv 0%)/henkilö. 15.3. mennessä ilmoittautuneille early bird- etuna yksi kerta yksilöohjausta haluamaltasi valmentajaltamme (Suvi, Iira tai Lotta). Hinta sisältää ryhmävalmennuksen, valmennusmateriaalit, valmennuspäivien välille tulevat tehtävät ja tuen, valmennuksessa käytettävät hevoset sekä valmennuspäivien lounaat ja kahvit. 

Laskutus: 100% ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen on sitova. 

Ryhmä toteutuu 8-12 henkilöllä. 

"Olipa huikaiseva kokemus yhdessä intuition äärellä heppojen keskellä viime viikolla. Iso kiitos! Näissä kohtaamisissa on lämmin ja tosi läsnäoleva tunne. Minulle näillä on ollut iso merkitys oman elämän pohtimisessa. Ja ne hepat, ne on niin suloisia ja viisaita opettajia!" -Saila Haatainen, aluejohtaja Pihlajalinna-

Mikä valmennuksen ansiosta muuttuu?

 • Otat askelia paremminvointiin yhdessä ryhmän ja valmentajien tuella.
 • Opit käytännöllisiä toimintatapoja ja niiden testausta arjessa läpi valmennuksen. Konkreettiset harjoitukset kulkevat mukana läpi valmennuksen punaisena lankana, ja teemoja syvennetään keskustelulla sekä mielen eri tasojen aktivaatiolla 
 • Saat varmuutta kohdata ja selvittää (työ)elämän erilaisia haastavia tilanteita
 • Opit hyödyntämään mielen sekä ajattelun voimaa sekä energiajohtamisen menetelmiä päivittäisessä elämässäsi sekä työssäsi.
 • Haastat itsesi tuetusti katsomaan peiliin, testaat näkökulmia ja työkaluja ensin itseesi.
 • Saat harjoitella paremminvoimiseen tähtäävien työkalujan käyttöä koko valmennuksen ajan, mikä madaltaa kynnystä ottaa opit käyttöön arjessa. 
 • Voidessasi paremmin vaikutat vääjäämättä myös muihin ympärilläsi, osaat tehdä parempia päätöksiä ja ratkaisuja sekä terveemmin rakentaa psykologista turvallisuutta

"Haluaisin aloittaa sanomalla, että olen teille velkaa varmaan lopunelämän naistenpäivän suklaat ja ruusut. Tämä oli ensimmäinen valmennus, mikä kutsui minua alusta asti ja olen niin onnellinen, että löysin teidät ja sain jakaa ihania hetkiä kanssanne. Tunnen nyt aidon oikeasti, että pystyn seisomaan omilla jaloillani ja olen löytänyt takaisin palasia itsestäni lisää aina joka päivä. Olen juuri sillä tiellä millä minun kuuluukin olla. Kyyneleiltäkään ei valmennuksen aikana vältytty, sillä minusta tuntui, että itkin varmaankin yli 20 vuoden itkut kerralla ulos."   -osallistuja, hevosavusteinen valmennuskokonaisuus kevät 2022 -

Miksi hevoset ovat mukana?

Hevonen on hypersosiaalinen mutustelija -mutta myös pako- ja saaliseläin, jolle on evoluution aikana kehittynyt kyky adaptoida laumakaveriensa tunnetila, reaktiot ja taito intuitiivisesti napata laumakaverin mielikuvat. Hevosen kieli on tunteen ja vision kieli, se on täysin läsnäoleva ja intuitiivinen toiminnoissaan. 

Mielenkiintoiseksi asian tekee meidän kannaltamme se, että kyky adaptoida laumanjäsenten tunnetilaa ulottuu myös lähellä olevaan ihmiseen. Hevonen ei esitä: hengissä säilyäkseen sen on aidosti tunnettava sama säikähdys tai rauha, mitä koko lauma tuntee. Näin se ilmentää itseasiassa meidän tunnetilaamme ja vastaa meidän ajatuksiimme. 

Hevonen intuitiivisena ja  sosiaalisena laumaeläimenä ei itse asiassa tässä asiassa poikkea kovin paljoa ihmisestä. Myös meillä on kyky adaptoida toisten tunnetilaa (mietipä vaikka puolisoasi kotona; tiedät varmasti ilman ensimmäistäkään sanaa millaisella tuulella hän on), aistia energioita (mieti meneväsi huoneeseen, missä on juuri riidelty vs menet huoneeseen, jossa on ollut meneillään rentoa huulenheittoa kollegoiden kesken) sekä intuitiivisesti "arvata" asioita (miten sä satuit just soittamaan mulle! Ihan kuule just puhuttiin susta Liisan kanssa!). Ihminen on kuitenkin yhteiskunnan kasvatti ja usein liiankin paljon mielessään. Hän osaa useinmiten käyttäytyä oikein, vaikka tuntisi tilanteessa ristivetoa toiseen suuntaan. Ihan hyvä strategiapäivä, sanotaan, vaikka oikeasti tekisi mieli repiä tukka päästä turhautumisesta. 

No, hevonen ei esitä. Pääsemme katsomaan peiliin, ja tuon elävän peilin avulla harjoittelemaan konkreettisesti sisäisen energiavoimamme käyttöä, omien rajojemme asettamista, ajatuksen voimaa, kunnioittavaa sanatonta vuorovaikutusta, psykologisen turvallisuuden luomista... jne.  Valmennuksissamme käytämme itse kehittämiämme metodeja, joissa hevoset ovat pääosin aina irti ja saavat aina valita, tulevatko tilanteeseen mukaan -tai kuka tulee. Laumassamme on kymmenkunta hevosta, joilta kysymme, kuka tai ketkä haluaisivat päivän teemaa tulla tutkimaan kanssamme. Kyllä, kysymme. Eihän kollegoja määrätä tai pakoteta. Näin myös osallistujat saavat ensimmäisen jatkuvan oppitunnin puskemisen ja imujohtamisen eroista. 


Mitäs sitten on se TRE?

TRE® (Tension, stress and trauma release exercise) stressinpurkuliikkeet työhyvinvoinnin tukena

Pitkittyneen stressin vaikutuksia voidaan helpottaa sekä ennaltaehkäistä TRE® stressinpurkuliikkeillä, jossa keho tasapainottaa hermostoa, purkaa lihasjännityksiä sekä rentouttaa kehoa ja mieltä. TRE® on kehollinen itsehoitomenetelmä, joka on helppo oppia. Siinä saadaan isoja lihasryhmiä jännittämällä aikaan kehon luonnollinen palautumismekanismi. Opittuasi liikkeet voit tehdä niitä omatoimisesti. Liikkeet voi yhdistää fyysisenä harjoituksena arkirutiineihin tai mieltä rauhoittavana ja rentouttavana pysähtymisenä arjen keskellä.

Stressinpurkuliikkeitä harjoittaneet ovat kertoneet muun muassa näistä hyödyistä itselleen:

- Enemmän kestävyyttä ja energiaa

- Vähemmän työstressiä

- Stressistä palautuminen nopeutuu

- Vähemmän lihas- ja selkäkipuja, notkeus lisääntyy

- Vähemmän kroonisen sairauden aiheuttamia haittoja

- Parempi uni ja toimintakyky

- Tunteiden hallinnan parantuminen, vähemmän ärtyneisyyttäOptiot Uusikuu-valmennukseen osallistujille

Uusikuu-valmennukseen osallistujat voivat halutessaan syventää omaa matkaansa valitsemalla allaolevista yhden tai useamman optiopaketin henkilökohtaiseen ohjaukseen. Kukin paketti on räätälöity kyseisen valmentajan erityisosaamisen ympärille. Optio-oikeus on voimassa koko valmennuksen ajan, eli voit päättää optiosta tilanteen mukaan koko valmennuksen keston ajan. 

Optio 1: Henkilökohtainen coaching

Coaching on voimavara- ja ratkaisukeskeistä, intuitiivista ja konkreettista työskentelyä yhdistävä prosessi. Henkilökohtaisessa ohjauksessa keskitymme juuri sinun asioihisi ja pääset pureutumaan ja ratkomaan niitä ohjatusti. Tapaamiset voidaan tehdä livenä Peltoniemessä tai diginä, ja täällä paikanpäällä niissä voidaan aiheen mukaan hyödyntää myös hevosen kanssa työskentelyä. 

Lue lisää henkilökohtaisesta coachingista täältä tai kysy suoraan Suvilta suvi@kohisevankoski.fi

3 krt henkilökohtaista coachingia 600€ (alv 0%)

Optio 2: Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on psykofyysinen ja toiminnallinen terapia, jossa huomioidaan ihmisen kehon ja mielen yhteys. Ratsastusterapiassa asiakas on jatkuvassa tunne -kosketus - ja liikevuorovaikutuksessa terapiahevosen kanssa. Hevosen rauhoittava, rytminen tai pirteän energisoiva liike välittää ihmisen kehoon elinvoiman tunteen, sillä hevosen liike vaikuttaa ihmiseen tunto - tasapaino - ja liikeaisti järjestelmien kautta. Ratsastusterapiassa hyödynnetään hevosen luontaista herkkyyttä toimia tunteiden ja käyttäytymismallien peilinä. Hevonen on suora, rehellinen, lempeä ja rohkaiseva, mutta se myös reagoi epämiellyttävinä pitämiinsä tilanteisiin. Hevosella on äärimmäisen herkkä ruumiinkieli, rikas tunneviestintä sekä laumaeläimenä kehittyneet sosiaaliset taidot.

Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta ratsastuksesta tai hevosista. Lisätietoa www.tarmotus.fi tai sähköpostilla lotta.maaranen@gmail.com

3 krt ratsastusterapiaa 400€ (alv 0%)


Optio 3: Henkilökohtainen TRE-ohjaus Peltoniemen tiluksilla luonnon ja hevosten parissa.

Henkilökohtainen ohjaus ja pidempi harjoitteluaika mahdollistavat harjoituksen nostattamien ajatusten ja tunteiden sanoittamisen. Oman harjoituksen sanoittaminen auttaa jäsentämään kokemusta ja antaa mahdollisuuden oivalluksille omasta elämänhistoriasta, toimintamalleista ja kehon viesteistä. Säännöllinen TRE -harjoittelu antaa paremmat valmiudet ottaa harjoitus pysyväksi osaksi oman hyvinvoinnin ja palautumisen edistämistä.

Lisätietoa www.tarmotus.fi tai sähköpostilla lotta.maaranen@gmail.com

3 x 90min. 400€ (alv 0%)

Optio 4: Syväsukellus luontosuhteeseen.

Muistatko millaista oli lapsena seikkailla metsässä? Miltä metsä tuoksui, miten poikkesit tutuilta poluilta ja miten kaikki oli jopa hiukan jännittävää? Tätä tunnetta lähdemme etsimään. Tutustutaan uudestaan luonnon monipuolisuuteen ja luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin rentoutua, voimaantua ja hiljentyä. Sessiot pidetään Peltoniemen tilalla, joko hevosten avustamina tai vain kahdenkesken luonnosta nauttien.

Lue lisää täältä tai kysy lisätietoja Iira.tiitta@uef.fi

3 voimallista kertaa 400e (alv 0%)Optio 5: Rajoja ja rakkautta

Kahdenkeskiset tunnetyöskentelysessiot luonnon ja hevosten oppeja hyödyntäen. Paneudutaan syvemmin tunnetyöskentelyyn ja rajojen luomiseen.

Rakennetaan kytköstä tietoisuuteen omasta tunne-elämästä ja kehon viesteistä. Tunnistetaan mitkä tunteet toimivat voimavaroina, mitkä syöppöinä. Lähdetään etsimään keinoja vahvistaa voimavaroina toimivia tunteita greencare menetelmiä hyödyntäen.

Lisätietoja: iira.tiitta@uef.fi

3 kertaa 400e (alv 0%)


Entäs päivä tai pari omalle tiimille?

Haluaisitteko lähteä tutkimaan eri teemoja ihan omalla porukalla? Ehkä tiimissänne on useampi jaksamishaasteiden kanssa painiva tai ehkä haluaisitte lähteä rakentamaan työnteon ja työssäjaksamisen suhteen kestävämpää yrityskulttuuria pitkällä aikavälillä? Alkuun voi päästä hyvin päivän tai parin valmennus- tai työpajakokonaisuudella, jonka jälkeen voidaan halutessanne keskustella pidemmästä kehityskokonaisuudesta. Tulkaa kokeilemaan! 

Yrityskohtainen esimerkki

Vietimme erään yrityksen omalla johtajaporukalla kehityspäivää Peltoniemessä. Varsinaista valmennusta edeltävässä keskustelussa johtajan kanssa nousi toistuvasti pinnalle aihe "Organisaatio on johtajansa peili". Päivän aikana käsiteltiin laaja-alaisesti yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksia ja johtamisen roolia niiden toteutumisessa.  Päivän loppupuolella päätettiin lähteä tutkimaan tätä esiinnousutta toteamusta johtoryhmän kanssa hevosavusteisesti.

Noin 60 min harjoituksessa tutkittiin ja harjoiteltiin seuraavia asioita:


🔸 Imujohtaminen ja toisen hakeminen mukaan ilman kontrollia

🔸Toisen johtaminen omaa olemusta käyttäen: Kuinka pyydetään omasta voimasta käsin vs. pusketaan? Kuinka innostetaan vs.kuinka haetaan toinen mukaan innostukseen? Kuinka toinen saadaan olemaan kehossa, poissa mielestä ja ajatuksista? Kuinka saadaan keskittymään oleelliseen? 

🔸 Miltä oman sisäisen voiman käyttö tuntuu? Miten pidän omat rajani fyysisesti ja henkisesti?

🔸Mitä eroja voi huomata jos toinen lähestyy meitä itse kysymyksellä vs. käymme itse kysymässä? Missä kohtaa on syytä antaa tilaa ja miten se annetaan? Miten saada toinen kysymään/ehdottamaan enemmän?

Johtoryhmän oman arvion mukaan valmennus oli täysi 10! He kuvailivat valmennusta erittäin vaikuttavaksi ja ajatuksia uudella tavalla herättäväksi.

Pidämme valmennusten tärkeänä arvona niiden vaikuttavuutta johtamis ja organisaatioiden kehittämiskulttuuriin. Olemme kaikki osaltamme luomassa tulevaisuuden yritysmaailmaan luovempaa, yksilön tarpeita kunnioittavaa ja selkeästi vanhasta erottuvaa johtamista. Hevoset ovat myös tässä aiheessa pioneereja, sillä niiden johtaminen perustuu vahvasti yhdessä elämisen symbioosiin luonnossa. Miten paljon voimmekaan oppia hevosten johtamismalleista ja soveltaa niitä meidän ihmisten maailmaan! 

"Lähdin valmennukseen mukaan, koska olin hukassa. Olin hukassa ihmisenä, naisena, avopuolisona, työntekijänä... Suoritin elämää enkä tuntenut enää itseäni tai mitä halusin ja toivoin - tarvitsin. Toivokin oli kadonnut jonnekin matkan varrelle. Minulle lähdettiin siis etsimään suuntaa. Lopputulemana löysinkin itseni ja oman yhteyteni sekä totuuteni. Uskallan nyt tarvita ja pyytää asioita sekä asettaa rajoja sille kaikelle mikä ei palvele enää minua. Jännitin toki ylisuorittajana (ja yliajattelijana) valmennusta, mutta kaikki jännitys hävisi samantien kun saavuin Suvin ja Iiriksen tykö tilalle. Minut otettiin aina avosylin vastaan - juuri sellaisena kuin olen ja juuri niiden tuntemusten ja ajatusten kanssa mitä sillä hetkellä oli ja koin. Osattiin oikeasti kohdata ihminen. Olen niin kiitollinen kaikista oivalluksista, opeista, viisauksista ja työkaluista etten voi ikinä kiittää tarpeeksi. Näistä opeista onkin tullut pikkuhiljaa osa jokapäiväistä elämää." -osallistuja, hevosavusteinen valmennuskokonaisuus, kevät 2022-

ok, no ollaan nyt sitten kumminkin rehellisiä.

Kohisevankosken valmennukset on rakennettu sellaisiksi, jossa saat aivan järkyttävän mahtavan setin oppia ja kokemuksia siihen, mitä vaikuttavaa ikinä teetkään, tai haluaisit tehdä. Haluan nyt kuitenkin olla rehellinen: kokemukseni perusteella nämä valmennukset ovat niin syvästi vaikuttavia, että on näissä on se riski, että voimaannut, löydät elämäntarkoituksesi ja haluat muuttaa elämääsi isomminkin. 

Kaikissa valmennuksissa ei varsinaisesti tarkastella uuden elämän rakentamista, vaan sen olemassa olevan kestävämmän pohjan muuraamista. Niin siinä kokemuksemme mukaan kuitenkin vaan tuppaa käymään, että kun jotain syvää kokee ja oivaltaa monella eri tasolla, että jotain saattaa uusiksin jollain aikavälillä mennä. 

Mutta hei, eikös meidän kannatakin välillä olla rohkeita, ja antaa edes mahdollisuus itsellemme elää sellaista elämää, kuin syvästi tarkoituksellista on? Silläkin riskillä, että joku muuttuu nykyisestä.